HOTĂRÂRE nr. 2.295 din 9 decembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.295.  +  AnexăREGULAMENT 09/12/2004