HOTĂRÂRE nr. 2.340 din 14 decembrie 2004pentru modificarea alin. (5) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Română - A.R.R.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (5) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 120 de autoturisme şi 10 autospeciale, cu o normă de consum de combustibil de 300 litri/autoturism/lună. Nu se consideră depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru A.R.R."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 2.340.-----------