LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.267 din 29 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Decorația Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, prevăzută la art. 10 pct. 4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice.(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiștrilor militari, subofițerilor și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.  +  Articolul 2(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și bareta.(2) Însemnul decorației În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este ștanțată o cunună deschisă formată din frunze de laur și de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise, cu cifre române, numerele "XV", "XX" sau "XXV".  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, pentru fiecare categorie, precum și modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către:a) ministrul apărării naționale;b) ministrul administrației și internelor;c) ministrul justiției;d) directorul Serviciului Român de Informații;e) directorul Serviciului de Informații Externe;f) directorul Serviciului de Protecție și Pază;g) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit de miniștrii, respectiv conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), la Cancelaria Ordinelor, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decorați, până la data de 1 iunie a aceluiași an.  +  Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se poate conferi în număr nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se conferă pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.  +  Articolul 7(1) Atestarea Semnului onorific În Serviciul Patriei se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniștrilor ori a conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului, care au făcut propunerile, și a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, decorația rămâne în posesia moștenitorilor legali.  +  Articolul 9Sumele necesare confecționării însemnelor, panglicilor, baretelor, brevetelor și cutiilor decorațiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administrației Prezidențiale.  +  Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar și al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.  +  Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 și care s-a conferit maiștrilor militari și subofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Maiștrii militari, subofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, decorați cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 decembrie 2004.Nr. 574.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentrumaiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu gradeprofesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri  +  Anexa nr. 2
  MODELUL DESENAT
  al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari,
  subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade
  profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
  -------