LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.267 din 29 decembrie 2004  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Decoratia Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice.(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofițerilor și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Paza și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.  +  Articolul 2(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se prezintă sub doua forme cu valoare ierarhica egala: însemnul și bareta.(2) Însemnul decoratiei În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, care are câmpul fin granulat și care are aplicată, marginal, o cununa deschisă formată din frunze de laur și de stejar. Central sunt înscrise, cu cifre române, aurite, numerele "XV", "XX" sau "XXV".  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, pentru fiecare categorie, precum și modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către:a) ministrul apărării naționale;b) ministrul administrației și internelor;c) ministrul justiției;d) directorul Serviciului Roman de Informații;e) directorul Serviciului de Informații Externe;f) directorul Serviciului de Protecție și Paza;g) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit de miniștrii, respectiv de conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), la Cancelaria Ordinelor, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decorati, până la data de 1 iunie a aceluiași an.  +  Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se poate conferi în număr nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se conferă pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.  +  Articolul 7(1) Atestarea Semnului onorific În Serviciul Patriei se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnatura sau parafa ministrilor ori a conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului, care au făcut propunerile, și a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, decoratia rămâne în posesia moștenitorilor legali.  +  Articolul 9Sumele necesare confectionarii însemnelor, panglicilor, baretelor, brevetelor și cutiilor decoratiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administrației Prezidențiale.  +  Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar și al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.  +  Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 și care s-a conferit ofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 15 ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 20 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 25 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, decorati cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) pct. IX poz. 6 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanța Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  VALER DORNEANU
  DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 14 decembrie 2004.Nr. 573.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri  +  Anexa nr. 2
  MODELUL DESENAT
  al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și
  funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale
  echivalente cu gradele de ofițeri
  -------