HOTĂRÂRE nr. 24 din 28 decembrie 2004pentru acordarea încrederii Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.265 din 29 decembrie 2004    Având în vedere dezbaterile care au avut loc în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 28 decembrie 2004 asupra Programului de guvernare şi întregii liste a Guvernului, prezentate de către domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru,în conformitate cu rezultatul votului consemnat în procesul-verbal din data de 28 decembrie 2004,în temeiul art. 103 alin. (3) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe acordă încredere Guvernului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, pentru realizarea Programului de guvernare prevăzut în anexa nr. 2.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 decembrie 2004.Nr. 24.  +  Anexa 1LISTAGuvernului României1. Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - prim-ministru2. Adriean Videanu - ministru de stat pentrucoordonarea activităţilordin domeniul economic3. Bκla Marko - ministru de stat pentrucoordonarea activităţilordin domeniile culturii,învăţământului şi integrăriieuropene4. Gheorghe Copos - ministru de stat pentrucoordonarea activităţilordin domeniile mediului deafaceri şi întreprinderilormici şi mijlocii5. Monica Luisa Macovei - ministrul justiţiei6. Ionel Popescu - ministrul finanţelor publice7. Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei8. Ene Dinga - ministrul integrării europene9. Mihai Răzvan Ungureanu - ministrul afacerilor externe10. Vasile Blaga - ministrul administraţiei şiinternelor11. Codruţ Ioan Şereş - ministrul economiei şicomerţului12. Teodor Atanasiu - ministrul apărării naţionale13. Gheorghe Flutur - ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale14. Gheorghe Dobre - ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului15. Mircea Miclea - ministrul educaţiei şicercetării16. Monica Octavia Muscă - ministrul culturii şi cultelor17. Mircea Cinteză - ministrul sănătăţii18. Zsolt Nagy - ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informaţiei19. Sulfina Barbu - ministrul mediului şigospodăririi apelor20. Mihai Alexandru Voicu - ministru delegat pentrucoordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului21. Cristian David - ministru delegat pentrucontrolul implementăriiprogramelor cu finanţareinternaţională şi urmărireaaplicării acquisului comunitar22. Sorin Vicol - ministru delegat pentrucoordonarea autorităţilorde control23. Bogdan Olteanu - ministru delegat pentrurelaţia cu Parlamentul24. Laszlo Borbelyκly - ministru delegat pentrulucrări publice şi amenajareateritoriului25. Iuliu Winkler - ministru delegat pentru comerţ  +  Anexa 2PROGRAM 28/12/2004