HOTĂRÂRE nr. 2.395 din 21 decembrie 2004privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Începând cu luna ianuarie 2005, limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 1.600.000 lei. (2) Cuantumul alocaţiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 320.000 lei pentru familia cu un copil; b) 375.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 428.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 480.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. (3) Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 480.000 lei pentru familia cu un copil; b) 556.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 642.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 722.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.395.-----------