ORDIN nr. 519 din 21 decembrie 2004privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Consiliului Concurenţei;- art. 28 alin. (4) şi art. 70 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din şedinţa din data de 20 decembrie 2004 privind aprobarea propunerii motivate a Direcţiei cercetare-sinteze de modificare a plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează de la 20 miliarde lei la 30 miliarde lei.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 519.----------