ORDIN nr. 64 din 23 decembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004    În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) şi (15) şi ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,în baza hotărârii adoptate în şedinţa Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro) în data de 31 martie 2005.  +  Articolul 3Direcţia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 23 decembrie 2004.Nr. 64.-------------