ORDIN nr. 3.111 din 16 decembrie 2004pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 24^1 şi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 40^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din RomĂnia, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se pun în aplicare Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.PreşedinteleComisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Nicolae Eugen CrişanBucureşti, 16 decembrie 2004.Nr. 3.111.  +  Anexa NORMEprivind informaţiile pe care asiguratorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor  +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc informaţiile pe care asiguratorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienţi, în calitatea lor de asigurat, potenţial asigurat, contractant sau potenţial contractant al asigurarii.  +  Capitolul I Informaţiile pe care asiguratorii trebuie să le furnizeze clienţilor  +  Articolul 2 (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asiguratorii trebuie să le furnizeze clienţilor. (2) Informaţiile trebuie furnizate în scris, în limba româna, sub semnatura clienţilor, pentru a exista confirmarea ca aceştia au luat cunoştinţa despre conţinutul informaţiilor. (3) Informaţiile pot fi transmise într-o alta limba în cazul în care clienţii solicita în scris acest lucru. (4) Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clara, accesibila şi exacta.  +  Articolul 3Înainte de încheierea unui contract de asigurare asiguratorii sunt obligaţi sa furnizeze clienţilor cel puţin urmatoarele informaţii:1. informaţii despre asigurator: a) denumirea asiguratorului şi forma juridica; b) numărul de ordine din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari; c) adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare;2. informaţii despre contractul de asigurare: a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat; b) momentul începerii şi cel al încetarii contractului de asigurare; c) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare; d) modalitatea prin care se platesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare; e) modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare; f) informaţii despre perioada de graţie; g) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabila a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale; h) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscala aplicabila contractelor de asigurare; i) legea aplicabila contractului de asigurare.  +  Capitolul II Informaţiile pe care asiguratorii care practica asigurări de viaţa şi/sau asigurări de accidente şi boala şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurarilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor  +  Articolul 4 (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asiguratorii care practica asigurări de viaţa şi/sau asigurări de accidente şi boala şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurarilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor. (2) Informaţiile vor fi puse la dispoziţie clienţilor înainte de încheierea contractului de asigurare şi/sau în timpul derularii unui contract de asigurare, trebuie furnizate în scris, în limba româna, sub semnatura clienţilor, pentru a exista confirmarea ca aceştia au luat cunoştinţa despre conţinutul informaţiilor. (3) Informaţiile pot fi transmise într-o alta limba în cazul în care clienţii solicita în scris acest lucru. (4) Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clara, accesibila şi exacta. (5) Furnizarea acestor informaţii este obligatorie şi pentru intermediarii în asigurări, persoane fizice sau juridice, care intermediaza astfel de contracte de asigurare.  +  Articolul 5Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţa asiguratorii sunt obligaţi sa furnizeze clienţilor cel puţin urmatoarele informaţii:1. informaţii despre asigurator: a) denumirea asiguratorului şi forma juridica; b) numărul de ordine din Registrul asiguratorilor şi reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari; c) adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare;2. informaţii despre contractul de asigurare: a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecarui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare; b) momentul începerii şi cel al încetarii contractului de asigurare; c) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare; d) modalitatea prin care se platesc primele, durata şi termenele de plată a primelor de asigurare; e) modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare; f) informaţii despre primele aferente fiecarui beneficiu, atât cele principale, cât şi cele suplimentare, după caz; g) informaţii despre perioada de graţie; h) modalităţile de calcul şi de distribuţie a bonusurilor şi a sumelor reprezentând participarea la profit, dacă este cazul; i) indicarea valorii de rascumparare totale, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului pâna la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare; j) informaţii despre natura activelor, definirea unitaţilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurarile de viaţa şi anuitaţi legate de fonduri de investiţii; k) o simulare a evoluţiei valorii contului contractantului, precum şi a valorii de rascumparare totale la sfârşitul fiecarui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurarile de viaţa şi anuitaţi care sunt legate de fonduri de investiţii; aceasta simulare se va face menţinându-se constanta valoarea unitaţii pe toata durata derularii contractului de asigurare; l) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabila a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii cuprinşi în contractele de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale; m) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscala care se aplică contractelor de asigurare; n) legea aplicabila contractului de asigurare.  +  Articolul 6În timpul derularii unui contract de asigurare de viaţa şi/sau asigurări de accidente şi boala şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurarilor generale asiguratorii sunt obligaţi sa furnizeze asiguraţilor sau contractanţilor asigurarii, în plus faţă de informaţiile prevăzute la art. 5 din prezentele norme, şi urmatoarele informaţii:1. orice modificare a denumirii asiguratorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social şi, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agenţiei unde s-a încheiat contractul;2. în cazul modificarii condiţiilor contractului de asigurare sau al modificarii legii aplicabile acestuia, informaţiile enumerate la art. 3 pct. 2 şi la art. 5 pct. 2 din prezentele norme;3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informaţii despre situaţia bonusurilor şi a sumelor reprezentând participarea la profit.  +  Capitolul III Informaţiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor  +  Articolul 7 (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor înainte de a încheia un contract de asigurare şi, după caz, la modificarea sau reînnoirea contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, intermediarii în asigurări sunt agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare.  +  Articolul 8 (1) Intermediarii în asigurări vor furniza clienţilor informaţiile prevăzute la cap. I şi II din prezentele norme, după caz. (2) Intermediarii în asigurări vor furniza clienţilor şi urmatoarele informaţii suplimentare obligatorii, referitoare la:1. brokerul de asigurare: a) faptul ca este autorizat sa funcţioneze ca broker de asigurare şi numărul de înregistrare din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurari şi mijloacele de verificare a acestei informaţii; b) denumirea şi sediul social; c) faptul ca în conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asiguratorilor, are dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi sa emita documentele de asigurare în numele asiguratorului; d) dacă informaţiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului condiţiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţa, care Îi dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata şi profesionala, în concordanţa cu cerinţele formulate de clienţi în mandatul de brokeraj; e) procedurile de soluţionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienţi şi brokerul de asigurare;2. agentul de asigurare: a) faptul ca poate să desfăşoare activitate ca agent de asigurare întrucât deţine o autorizaţie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, respectiv un contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia; b) numărul de înregistrare ca agent de asigurare din Registrul agenţilor de asigurare şi modalităţile de verificare a acestei informaţii, precum şi codul unic de agent; c) clasele de asigurări pentru care intermediaza contracte de asigurare, în conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare; d) denumirea asiguratorilor pentru care este autorizat sa intermedieze fiecare clasa de asigurare prin contractul de agent; e) orice interes de participare sau orice participaţie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societăţi de asigurare le deţine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoana juridica; f) procedurile de soluţionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienţi şi agentul de asigurare. (3) Intermediarii în asigurări trebuie să informeze clienţii asupra dreptului acestora de a solicita şi alte informaţii referitoare la contractul de asigurare.  +  Articolul 8 (1) Toate informaţiile prevăzute în prezentele norme trebuie furnizate clienţilor: a) în scris sau pe orice alt suport durabil, conform definiţiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care este disponibil şi accesibil acestora; b) în mod clar şi exact; c) în limba româna sau în oricare alta limba cu care parţile au fost de acord. (2) Prin derogare de la alin. (1), informaţia poate fi oferita verbal, atunci când acest lucru este cerut de clienţi sau când se solicita încheierea urgenta a contractului de asigurare. În aceste cazuri informaţia va fi furnizata clientului în conformitate cu alin. (1) imediat după încheierea contractului de asigurare.  +  Articolul 9Nerespectarea în orice mod a dispoziţiilor prezentelor norme se sancţioneaza de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 69^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare._______________