ORDIN nr. 2.224 din 29 noiembrie 2004pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 13 decembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Directivei Comisiei 2004/89/CE care adapteaza la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea legislatiilor Statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 martie 2005, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată se vor respecta prevederile Regulamentului privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID), prevăzut în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), varianta amendata în 2004.  +  Articolul 2Vagoanele şi recipientele construite înainte de 1 martie 2005, care nu respecta prevederile RID 2004, dar care sunt conforme cu legislaţia naţionala în vigoare la data construcţiei lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu condiţia să fie menţinute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, înfiinţat conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.  +  Articolul 3Eventualele derogări de la prevederile prezentului ordin pot fi stabilite numai de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată şi aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 4Varianta tradusa în limba română a RID 2004 va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, contra cost, de către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., până la data de 1 martie 2005.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 29 noiembrie 2004.Nr. 2.224.---------