HOTĂRÎRE Nr. 13 din 29 iunie 1995privind modificarea şi completarea articolului 7 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995    În temeiul art. 62 alin. (1) din Constituţia României,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 7 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4 din 3 martie 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 va avea următorul cuprins:"La solicitarea Preşedintelui României, primirea mesajului adresat Parlamentului se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi sau, după caz, la data solicitată."2. După alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"După primirea mesajului, Parlamentul poate hotărî dezbaterea acestuia."Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 29 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------