HOTĂRÂRE nr. 1.921 din 10 noiembrie 2004pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 2, 3 şi 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, se modifica şi vor avea următorul cuprins:  +  Anexa 2 Lista profesiilor reglementate în România1. Profesiile reglementate care necesita cel puţin 3 ani de studii superioare (diploma a unei universităţi sau a unui colegiu universitar):- auditor financiar;- avocat;- consilier în proprietate industriala;- expert contabil;- contabil autorizat;- cadru didactic (în învăţământul superior şi preuniversitar);- profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere: comandant; ofiţer punte maritim; ofiţer mecanic maritim; ofiţer electrician maritim; şef mecanic maritim; şef electrician maritim; pilot de mare larga; pilot de port maritim; căpitan maritim portuar; ofiţer punte maritim portuar; ofiţer mecanic maritim portuar; ofiţer electrician maritim portuar; şef mecanic maritim portuar; căpitan fluvial; şef mecanic fluvial; ofiţer electrician fluvial; pilot de Dunăre maritima; ofiţer punte fluvial; ofiţer mecanic fluvial; meteorolog aeronautic prognozist; personal aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii PNA-TC; inginer de recepţie şi control aeronave; inginer de recepţie şi control mijloace PNA-TC; profesor legislaţie rutiera; lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;- profesii în domeniul construcţiilor: verificator de proiect atestat; expert tehnic atestat; responsabil tehnic cu execuţia;- practician în reorganizare şi lichidare;- restaurator;- traducător autorizat;- psiholog;- biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar.2. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare:- profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare: controlor trafic aerian dirijare; controlor trafic aerian informare; personal tehnic aeronautic; navigator aerian; mecanic navigant; operator radio navigant; însoţitor de bord; pilot avion; pilot elicopter; dispecer navigaţie; responsabil radiocomunicatii; pilot planor; pilot balon liber; meteorolog aeronautic tehnician; personal aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC; timonier maritim; motorist; marinar; şef de echipaj maritim; conducător de şalupă maritima; electrician de bord; fitter; pompagiu; fochist; dragor maritim; şef dragor maritim; căpitan dragor maritim; căpitan dragor fluvial; şef dragor fluvial; dragor fluvial; conducător de şalupă fluviala; carmaci; şef de echipaj fluvial; timonier fluvial; marinar fluvial; motorist; persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier; consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase; conducător de autovehicule care transporta mărfuri periculoase; conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone; conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane; conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite; conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi; instructor de conducere auto; mecanic locomotiva; dispecer de trafic;- ghid de turism;- detectiv particular;- salvator montan.  +  Anexa 3 Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în România1. Profesiile reglementate care necesita cel puţin 3 ani de studii superioare (diploma a unei universităţi sau a unui colegiu universitar):- Camera Auditorilor Financiari din România - auditor financiar;- Uniunea Naţionala a Barourilor din România - avocat;- Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - consilier în proprietate industriala;- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi - expert contabil;- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi-contabil autorizat;- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală învăţământ superior - cadru didactic (învăţământ superior);- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic şi de cercetare - cadru didactic (învăţământ preuniversitar);- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi autorităţile din domeniul de referinţa (aeriene, maritime, fluviale şi rutiere) - profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere;- Uniunea Naţionala a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare - practician în reorganizare şi lichidare;- Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice - restaurator;- Ministerul Justiţiei - traducător autorizat;- Colegiul Psihologilor din România - psiholog;- Ordinul Biochimistilor - biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar;- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Direcţia tehnica - verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat şi responsabil tehnic cu execuţia.2. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare:- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi autorităţile din domeniul de referinţa (aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare) - profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare (vezi anexa nr. 2 pct. 2);- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi autoritatea din domeniul turismului, respectiv Autoritatea Naţionala pentru Turism - ghid de turism;- Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române - detectiv particular;- Asociaţia Naţionala a Salvatorilor Montani din România - salvator montan...............................................................  +  Anexa 5 Lista ciclurilor de formare profesională care au structura specială în sensul art. 14 alin (1) lit. b):1. Domeniul paramedical şi socio-pedagogicÎn Germania:- formare pentru:- infirmier(a) pediatrie (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger);- fizioterapeut [Krankengymnast(în)/Physiotherapeut(în)];- ergotherapeute/therapeute du travail («Beschaftigungs-und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),(ergoterapeut, terapeut ocupational)-- logoped (Logopadet/Logopadin);- ortoptist [Orthoptist(în)];- educator autorizat [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(în)];- educator terapeut autorizat [Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-în)];- asistent medical de laborator [medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(în)];- asistent medical în domeniul radiologiei [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(în)];- asistent medical pentru diagnosticare funcţională [medizinisch-technische(r) Assistent(în) fur Funktions-diagnostik];- asistent tehnician veterinar [Veterinarmedizinisch-technische(r) Assistent(în)];- dietetician [Diatassistent(în)];- tehnician farmacist (Pharmazieingenieur), titlu acordat înainte de 31 martie 1994 în fosta Republica Democrata Germană sau în teritoriile noilor landuri;- asistent psihiatra [psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger];- logoterapeut [Sprachtherapeut(în)].În Italia:- formare pentru:- tehnician dentar (odontotecnico);- optician (ottico);În Luxemburg:- formare pentru:- asistent tehnic medical în domeniul radiologiei [assistant(e) technique medical(e) en radiologie];- asistent medical de laborator [assistant(e) technique medical (e) de laboratoire];- infirmier(a) de psihiatrie (infirmier/iere psychiatrique);- asistent tehnic medical în domeniul chirurgiei [assistant(e) technique medical(e) en chirurgie];- infirmiera de puericultura (infirmier/iere puericulteur/trice);- infirmiera anestezie (infirmier/iere anesthesiste);- maseur/maseuza calificată [masseur/euse dipl(o)me(e)];- educator/educatoare (educateur/trice).În Olanda:● formare pentru:- asistent veterinar (dierenartassistent)În Austria:- formarea pe baza specifică în domeniul pediatrie ("spezielle Grundausbildung în der Kinder-und Jugendlichenpflege");- formarea de baza specifică infirmierilor în domeniul psihiatric ("spezielle Grundausbildung în der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege") care reprezintă cicluri de educaţie şi formare având o durată totală de cel puţin 13 ani, ce cuprind:● fie cel puţin 3 ani de formare profesională într-o şcoala specializată, care se încheie cu un examen, completată eventual de un ciclu de, specializare de un an sau 2, care se încheie cu un examen;● fie cel puţin 2 ani şi jumătate într-o şcoala specializată, care se încheie cu un examen şi completati cu o practica profesională de cel puţin 6 luni sau de un stagiu profesional de cel puţin 6 luni într-o instituţie autorizata;● fie cel puţin 2 ani într-o şcoala specializată, care se încheie cu un examen şi completati cu o practica profesională de cel puţin un an sau de un stagiu profesional de cel puţin un an într-o instituţie autorizata;● fie, în cazul asistentului veterinar (dierenartassistent) din Olanda, 3 ani de formare profesională într-o şcoala de specialitate (programul MBO) sau alternativ 3 ani de formare profesională în continuare, în conformitate cu sistemul dual de ucenicie (LLW), ambele finalizate cu un examen.În Austria:● formare pentru:- optician specializat în lentile de contact (Kontaktlinsenoptiker);- pedichiurist (Fuâpfleger);- audioprotezist (Horgerateakustiker);- drogist (Drogist),care reprezintă un ciclu de studii sau de formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani, din care o formare de cel puţin 5 ani în cadrul unei formari structurale subdivizate, pe de o parte, într-o ucenicie de cel puţin 3 ani, cuprinzând o formare parţial dobandita la locul muncii şi parţial efectuată într-o instituţie de învăţământ profesional şi, pe de altă parte, o perioadă de stagiu şi de formare finalizată printr-un examen profesional care conferă dreptul de exercitare a profesiei şi de a forma ucenici;- maseur (Masseur),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani, din care o formare de cel puţin 5 ani în cadrul unei formari structurale, cuprinzând şi o ucenicie de 2 ani, o perioadă de stagiu şi de formare de 2 ani şi o formare de un an, finalizată printr-un examen profesional care îi conferă dreptul de exercitare a profesiei şi de formare de ucenici;- pediatru [Kindergartner(în)];- educator (Erzieher),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, din care o formare profesională de 5 ani într-o şcoala specializată, finalizată printr-un examen.În Republica Ceha:● formare pentru:- sora medicală ("zdravotnicky asistent"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar medical, finalizată cu un examen, respectiv "maturitni zkouska";- asistent nutriţionist ("nutricni asistent"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar medical, finalizată cu un examen, respectiv "maturitni zkouska;În Cipru:- formare pentru:- tehnician dentar (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani dintre care cel puţin 6 ani de formare iniţială, 6 ani de învăţământ secundar şi 2 ani de învăţământ postliceal profesional, urmată de 1 an de experienta profesională;- optician (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani dintre care cel puţin 6 ani de formare iniţială, 6 ani de învăţământ secundar şi 2 ani de învăţământ postliceal, urmată de l an de experienta profesională ;În Letonia:● formare pentru:- asistent dentar (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, dintre care cel puţin 10 ani de învăţământ general şi 2 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ medical urmată de 3 ani de experienta profesională finalizati cu un examen de obţinere a unui certificat de specializare;- asistent de laborator de analize biomedicale ("biomedicinas laborants"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 10 ani de învăţământ general şi 2 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ medical urmată de 2 ani de experienta profesională finalizati cu un examen de obţinere a unui certificat de specializare;- tehnician dentar ("zobu tehnikis"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 10 ani de învăţământ general şi 2 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ medical urmată de 2 ani de experienta profesională finalizati cu un examen de obţinere a unui certificat de specializare;- asistent fiziokinoterapeut ("fizioterapeita asistents"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, dintre care cel puţin 10 ani de învăţământ general şi 3 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ medical urmată de 2 ani de experienta profesională finalizati cu un examen de obţinere a unui certificat de specializare.În Slovacia:● formare pentru:- profesor de dans în şcolile de învăţământ artistic (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani şi jumătate, dintre care 8 ani de formare iniţială, 4 ani de studii într-o instituţie de învăţământ secundar specializat şi o formare de 5 semestre în pedagogia dansului;- educator în instituţiile de învăţământ specializat şi în centrele de acordare de servicii sociale (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani dintre care 8 până la 9 ani de formare iniţială, 4 ani de studiu într-o instituţie de învăţământ secundar specializat în pedagogie sau într-o alta instituţie de învăţământ secundar şi 2 ani de studii complementare de pedagogie fără frecventa."2. Domeniul meşterilor artizani (Mester/Meister/Maitre) care se referă la cicluri de educaţie şi formare privind activităţi care nu sunt incluse în lista activităţilor menţionate în anexa nr. 1.În Danemarca:● formare pentru:- optician (optometrist);acest ciclu are o durată totală de 14 ani, inclusiv 5 ani de formare profesională, din care 2 ani şi jumătate pentru formare teoretică oferită de instituţia de formare profesională şi 2 ani şi jumătate pentru formare practica efectuată la locul de muncă, care se încheie cu un examen privind domeniul respectiv şi care conferă dreptul de a folosi titlul de "Mester";- ortopedist, tehnician ortoped (ortopaedimekaniker);acest ciclu are o durată totală de 12,5 ani, inclusiv 3 ani şi jumătate de formare profesională, din care 6 luni pentru formare teoretică oferită de instituţia de formare profesională şi 3 ani pentru formare practica efectuată la locul de muncă, care se încheie cu un examen privind domeniul respectiv şi care conferă dreptul de a folosi titlul de "Mester";- cizmar ortoped (ortopaediskomager);acest ciclu are o durată totală de 13,5 ani, inclusiv 4 ani şi jumătate de formare profesională, din care 2 ani pentru formare teoretică oferită de instituţia de formare profesională şi 2 ani şi jumătate pentru formare practica efectuată la locul de muncă, care se încheie cu un examen privind domeniul respectiv şi care conferă dreptul de a folosi titlul de "Mester".În Germania:● formare pentru:- optician (Augenoptiker);- tehnician dentar (Zahntechniker);- asistent bandagist (Bandagist);- audioprotezist (Hoergeraete-Akustiker);- tehnician ortopedist (Orthopaediemechaniker);- cizmar ortopedist (Orthopaedieschuhmacher).În Luxemburg:● formare pentru:- optician (opticien);- tehnician dentar (mecanicien dentaire);- audioprotezist (audioprothesiste);- tehnician ortopedist/bandagist (mecanicien orthopediste/bandagiste);- cizmar ortopedist (orthopediste-cordonnier).Aceste cicluri au o durată totală de 14 ani, inclusiv cel puţin 5 ani de formare efectuati într-un cadru organizat, parţial la locul de muncă şi parţial în cadrul instituţiei de formare profesională, care se încheie cu un examen ce trebuie trecut pentru a putea exercita cu titlu independent sau ca salariat cu un nivel comparabil de responsabilităţi o activitate considerată de natura artizanala.În Austria:● formare pentru:- bandagist (Bandagist);- corsetier (Miederwarenerzeuger);- optician (Optiker);- cizmar ortopedist (Orthopadieschuhmacher);- tehnician ortopedist (Orthopedietechniker);- tehnician dentar (Zahntechniker);- gradinar (Gartner),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de cel puţin 14 ani, din care o formare de cel puţin 5 ani într-un cadru de formare structurală, pe de o parte, într-o ucenicie de cel puţin 3 ani, cuprinzând o formare parţial dobandita la locul de muncă şi parţial efectuată într-o instituţie de învăţământ profesional şi, pe de altă parte, într-o perioadă de stagiu şi de formare finalizată cu un examen de aptitudini în profesia respectiva, care să-i confere dreptul de exercitare a profesiei, de formare de ucenici şi de a utiliza titlul de "Meister".Formarile de mesteri artizani în domeniul agriculturii şi al silviculturii, cum ar fi:- maistru în agricultura (Meister în der Landwirtschaft);- maistru în activitatea gospodariilor rurale (Meister în der landlichen Hauswirtschaft);- maistru în horticultura (Meister im Gartenbau);- maistru în cultura legumicola (Meister im Feldgemusebau);- maistru în cultura fructelor şi utilizarea fructelor (Meister im Obstbau und în der Obstverwertung);- maistru în viticultura şi tehnici viticole (Meister im Weinbau und în der Kellerwirtschaft);- maistru în industria lactatelor şi branzeturilor (Meister în der Molkerei-und Kasewirtschaft);- maistru în economia cabalinelor (Meister în der Pferdewirtschaft);- maistru în economia piscicolă (Meister în der Fischereiwirtschaft);- maistru în economia avicola (Meister în der Geflugelwirtschaft);- maistru în apicultura (Meister în der Bienenwirtschaft);- maistru în industria forestieră (Meister în der Forstwirtschaft);- maistru în arboricultura forestieră (Meister în der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft);- maistru în stocarea produselor agricole (Meister în der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de cel puţin 15 ani, din care o formare de cel puţin 6 ani în cadrul unei formari structurale divizate, pe de o parte, într-o ucenicie de cel puţin 3 ani, cuprinzând o formare parţial dobandita la locul de muncă şi parţial efectuată într-o instituţie de învăţământ profesional şi, pe de altă parte, o perioadă de stagiu finalizată cu un examen de aptitudini în profesia respectiva şi care conferă dreptul de a forma ucenici şi de a utiliza titlul de "Meister".În Polonia:● formare pentru:- profesor în domeniul formării profesionale practice ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"), care reprezintă o formare cu o durată de:- 8 ani de formare iniţială şi 5 ani de formare profesională în învăţământul secundar sau de formare echivalenta în învăţământul secundar într-un domeniu adecvat, urmată de formarea în pedagogie cu o durată totală de cel puţin 150 de ore, de formarea în domeniul protecţiei şi igienei muncii şi de 2 ani de experienta profesională în disciplina pe care o va preda sau- 8 ani de formare iniţială şi 5 ani de formare profesională în învăţământul secundar şi o diploma obţinută la terminare unui ciclu de formare într-o instituţie de învăţământ postliceal pedagogic tehnic sau- 8 ani de formare iniţială, 2 până la 3 ani de formare profesională iniţială în învăţământul secundar şi cel puţin 3 ani de experienta profesională, finalizată cu o diploma de maistru în profesia respectiva, urmată de formarea în pedagogie cu o durată totală de cel puţin 150 de ore;În Slovacia:● formare pentru:- maistru în învăţământul profesional (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care 8 ani de formare iniţială, 4 ani de formare profesională (ciclu complet de formare profesională în învăţământul secundar şi/sau ucenicie într-un ciclu similar de formare profesională sau de ucenicie); experienta profesională cu o durată totală de cel puţin 3 ani de în domeniul de formare sau ucenicie şi studii complementare în pedagogie la facultatea de pedagogie sau la o universitate tehnica sau ciclu complet de învăţământ secundar şi ucenicie într-un ciclu similar de formare profesională sau ucenicie; experienta profesională cu o durată totală de cel puţin 3 ani în domeniul de formare sau ucenicie şi studii complementare în pedagogie la facultatea de pedagogie sau, până la 1 septembrie 2005, formare specializată în domeniul pedagogiei realizată în centre metodologice de formare a maiştrilor în învăţământul profesional în şcolile specializate, fără studii pedagogice complementare.3. Domeniul maritim a) Transportul maritimÎn Republica Ceha● formare pentru:- matelot de punte ("Palubni asistent")- ofiţer de cart pe pasarela (traducere)- secund (traducere)- căpitan ("Kapitan")- mecanic ("Strojni asistent")- ofiţer mecanic de cart (traducere)- mecanic secund (traducere)- mecanic şef (traducere)- electrician ("Elektrotechnik")- electrician şef (traducere).În Danemarca:● formare pentru:- căpitan de marina comercială (traducere);- secund (overstyrmand);- timonier, ofiţer de cart (enestyrmand, vagthavende styrmand);- ofiţer de cart (vagthavende styrmand);- mecanic de nava (maskinchef);- prim ofiţer mecanic (1. maskinmester);- prim ofiţer mecanic/mecanic-şef de cart (1. maskinmester/vagthavende maskinmester).În Germania:● formare pentru:- căpitan de vas de mare tonaj de coasta (Kapitan AM);- căpitan de vas de coasta (Kapitan AK);- ofiţer de cart de punte de mare tonaj de coasta (Nautischer Schiffsoffizier AMW);- ofiţer de cart de punte pe vas de coasta (Nautischer Schiffsoffizier AKW);- ofiţer mecanic, Gradul c - masinist-şef (Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen);- şef mecanic, gradul C - masinist-şef (Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen);- ofiţer mecanic de cart, gradul C (Schiffsbetriebstechniker CTW);- şef mecanic de cart, gradul C - ofiţer tehnician unic responsabil (Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier).În Italia:● formare pentru:- ofiţer de punte (ufficiale di coperta);- ofiţer mecanic (ufficiale di macchina).În Letonia● formare pentru:- Inginer electrician la bordul navelor (traducere)- operator pentru aparate frigorifice (traducere).În Olanda:● formare pentru:- şef de cart - pe vas de coasta (cu formare suplimentară) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)];- supraveghetor de motor (cu diploma) (diploma motordrijver);- funcţionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist);care reprezintă o formare:În Republica Ceha:- pentru matelot de punte ("Palubni asistent"):Persoana în vârsta de cel puţin 20 de ani.a. Absolvirea unei instituţii de formare sau a unei şcoli maritime - secţia Navigaţie, cele 2 cicluri trebuie să fie finalizate printr-un examen, respectiv " maturitni zkouska" şi efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 6 luni, efectuat la bordul navei în timpul studiilor, saub. Efectuarea unui stagiu pe mare aprobat în calitate de matelot cu o durată de minim 2 ani, ca membru în echipa de cart pe pasarela cu misiunea de a acorda sprijin la bordul navei şi o formare aprobată conformă cu normele de competenţa menţionate la secţiunea A- II/1 din codul STCW (Convenţia internationala privind normele de formare a personalului maritim, de eliberare a brevetelor şi de realizare a serviciului de paza) efectuată de către o instituţie de formare sau o şcoala maritima dintr-un stat parte la Convenţie şi absolvirea unui examen în faţa unei comisii recunoscute de CTM (Comitetul privind transporturile maritime al Republicii cehe);- pentru ofiţer de cart pe pasarela (traducere):1. Efectuarea unui stagiu pe mare aprobat în calitate de matelot de punte la bordul navelor cu o capacitate egala sau mai mare de 500, cu o durată de minim 6 luni pentru titularii de diplome acordate de instituţiile de formare sau de şcolile maritime sau de 1 an pentru titularii de diplome obţinute în urma unui ciclu de formare aprobat dintre care cel puţin 6 luni sunt efectuate în calitate de matelot făcând parte din echipa de cart pe pasarela.2. Ţinerea registrului de formare la bordul navei pentru cadeti, completat în mod adecvat şi aprobat.- pentru secund (traducere): obţinerea unui brevet de ofiţer de cart pe pasarela pentru navele cu o capacitate egala sau mai mare de 500 şi efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 12 luni în aceasta funcţie;- pentru căpitan ("Kapitan"): deţinerea unui brevet de căpitan pentru navele cu o capacitate cuprinsă între 500 şi 3000; deţinerea unui brevet de secund pentru navele cu o capacitate egala sau mai mare de 3000, efectuarea unui stagiu aprobat pe mare cu o durată de minim 6 luni, în calitate de secund pe navele cu o capacitate egala sau mai mare de 500 şi efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 6 luni în calitate de secund, pe navele cu o capacitate egala sau mai mare de 3000.- pentru mecanic ("Strojni asistent"):1. Persoana în vârsta de cel puţin 20 de ani;2. Absolvirea unei instituţii de formare sau a unei şcoli maritime - secţia Geniu maritim şi efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 6 luni la bordul navei, în timpul studiilor.- pentru ofiţer mecanic de cart (traducere): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat în calitate de mecanic cu o durată de minim 6 luni pentru titularul unei diplome eliberate de o instituţie de formare sau de o şcoala maritima;- pentru mecanic secund (traducere): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 12 luni în calitate de al 3-lea ofiţer mecanic la bordul navelor al căror aparat principal de propulsie are o putere egala sau mai mare de 750 kW;- pentru mecanic şef (traducere): deţinerea unui brevet de mecanic secund pentru navele al căror aparat principal de propulsie are o putere egala sau mai mare de 3000 kW şi efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durată de minim 6 luni efectuat în aceasta funcţie;- pentru electrician ("Elektrotechnik"):1. Persoana în vârsta de cel puţin 18 ani;2. Absolvirea unei instituţii de formare maritima sau a unei alte instituţii a facultăţii de electrotehnica sau a unei şcoli tehnice cu specific electrotehnic; toate ciclurile de formare trebuie să se finalizeze cu un examen, respectiv "maturitni zkouska" şi experienta practica aprobată cu o durată de minim 12 luni în domeniul electrotehnicii.- pentru electrician şef (traducere):1. Absolvirea unei instituţii de formare sau a unei şcoli maritime, a unei facultăţi de electrotehnica maritima sau a unei alte instituţii de formare sau a unei instituţii de învăţământ secundar în domeniul electrotehnicii; toate ciclurile de formare trebuie să se finalizeze cu un examen "maturitni zkouska" sau cu un examen de stat;2. Efectuarea unui stagiu pe mare aprobat în calitate de electrician cu o durată de minim 12 luni pentru titularii de diplome eliberate de instituţiile de formare sau de şcolile maritime sau de 24 de luni pentru titularii de diplome eliberate de o instituţie de învăţământ secundar.● în Danemarca, de 9 ani de şcoala primara urmati de un ciclu fundamental de formare de baza şi/sau experienta pe mare între 17 şi 36 de luni, la care se adauga:- pentru ofiţerii de cart, un an de formare profesională specializată;- pentru restul, 3 ani de formare profesională specializată;● în Germania, cu o durată totală cuprinsă între 14 şi 18 ani, inclusiv un ciclu de 3 ani de formare profesională fundamentală şi un an de experienta pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesională specializată completată, după caz, de 2 ani de practica în navigaţie;● în Italia, cu o durată totală de 13 ani, din care cel puţin 5 ani sunt de formare profesională, care se finalizează cu un examen şi sunt completati, după caz, de un stagiu profesional;În Letonia:- pentru inginer electrician la bordul navelor (traducere):1. Persoana în vârsta de cel puţin 18 ani;2. Trebuie să aibă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani şi 6 luni, dintre care cel puţin 9 ani de formare iniţială şi cel puţin 3 ani de formare profesională. În plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel puţin 6 luni în calitate de electrician pe nava sau de asistent al inginerului electrician de la bordul navelor având o putere mai mare de 750 kW. Formarea profesională este finalizată cu un examen special organizat de autoritatea competentă, în conformitate cu programa de formare aprobată de Ministerul Transporturilor.- pentru operator pentru aparate frigorifice (traducere):1. Persoana în vârsta de cel puţin 18 ani;2. Trebuie să aibă o formare cu o durată totală de cel puţin 13 ani, cuprinzând cel puţin 9 ani de formare iniţială şi cel puţin 3 ani de formare profesională. În plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel puţin 12 luni în calitate de de asistent al inginerului specializat în domeniul frigorific. Formarea profesională este finalizată cu un examen special organizat de autoritatea competentă, în conformitate cu programa de formare aprobată de Ministerul Transporturilor."În Olanda:- pentru şef de cart (pe vas de coasta) (cu formare suplimentară) (stuurrman kleine handelsvaart «met aanvulling») şi supraveghetor de motor (cu diploma) (diploma motordrijver), presupunand o pregătire de 14 ani, din care cel puţin 2 ani la o şcoala specializată de formare profesională, şi completată cu un stagiu de 12 luni;- pentru funcţionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist), cu o durată totală de cel puţin 15 ani, incluzând cel puţin 3 ani de formare profesională superioară (HBO) sau formare profesională secundară (MBO) şi completată de cicluri de specializare la nivel naţional sau regional, fiecare incluzând cel puţin 12 săptămâni de pregătire teoretică şi este finalizat cu un examen şi este recunoscută de Convenţia internationala STCW (Convenţia internationala din 1978 privind normele de formare a marinarilor, de eliberare a brevetelor şi de supraveghere). b) Pescuitul pe mare.În Germania:● formare pentru:- căpitan, pescuit în adancime (Kapitaen BG/Fischerei);- căpitan, pescuit de coasta (Kapitaen BK/Fischerei);- ofiţer de cart de punte pe vas armat, pescuit în adancime (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei);- ofiter de cart de punte pe vas armat, pescuit de coasta (Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei).În Olanda:● formare pentru:- şef de cart de punte mecanic V (stuurman werktuigkundige V);- mecanic IV, vas de pescuit (werktuigkundige IV visvaart);- şef de cart IV, vas de pescuit (stuurman IV visvaart);- şef de cart de punte mecanic VI (stuurman werktuigkundige VI);care reprezintă o formare:- în Germania, cu o durată totală cuprinsă între 14 şi 18 ani, din care un ciclu de 3 ani de formare profesională fundamentală şi un an de experienta pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesională specializată completati, după caz, de 2 ani de practica în navigaţie;- în Olanda, care cuprinde un ciclu variind ca durata între 13 şi 15 ani, din care cel puţin 2 ani sunt efectuati într-o şcoala de formare profesională specializată, completati cu o perioadă de practica profesională de 12 luni, şi este recunoscută de Convenţia Torremolinos (Convenţia internationala din 1977 privind securitatea navelor de pescuit).4. Domeniul tehnicÎn Italia:● formare pentru:- geometru (geometra);- tehnician agricol (perito agrario),care reprezintă cicluri secundare de studii tehnice având o durată totală de cel puţin 13 ani, din care 8 ani de învăţământ obligatoriu, urmati de 5 ani de studii într-o unitate de învăţământ secundar, din care 3 ani de studii care învăţământ profesional, care se încheie cu un examen de bacalaureat tehnic şi sunt completate:● în cazul geometrilor:- de un stagiu de cel puţin 2 ani într-un birou profesional; sau- de 5 ani de experienta profesională;● în cazul tehnicienilor agricoli, de efectuarea unui stagiu practic de cel puţin 2 ani, urmată de examenul de stat.În Olanda:● formare pentru:- executor judecătoresc (gerechtsdeurwaarder);- tehnician ortoprotezist (tandprotheticus),care reprezintă un ciclu de educaţie şi formare profesională:- în cazul executorului judecătoresc (gerechtsdeurwaarder), cu o durată totală de cel puţin 19 ani, dintre care 8 ani de învăţământ obligatoriu, urmati de 8 ani de studii într-o unitate de învăţământ secundar, dintre care 4 ani de studii tehnice finalizate printr-un examen de stat şi completati cu 3 ani de formare teoretică şi practica în domeniu;- pentru tehnician ortoprotezist (tandprotheticus), cu o durată totală de cel puţin 15 ani de formare profesională la cursuri de zi şi 3 ani de pregătire cu frecventa redusă, din care 8 ani de învăţământ primar, 4 ani de învăţământ secundar general şi 3 ani de formare profesională, incluzând o pregătire teoretică şi practica în specialitatea de tehnician dentar, completati cu o formare de 3 ani la frecventa redusă pentru pregătirea în specialitatea de tehnician ortoprotezist, finalizat cu un examen.În Austria:● formare pentru:- padurar (Forster);- consultant tehnic (Technisches Buro);- intermediar de forta de muncă(traducere);- agent de plasare a forţei de muncă) (Arbeitsvermittlung);- consilier de investiţii (Vermogensberater);- detectiv particular (Berufsdetektiv);- agent de securitate (Bewachungsgewerbe);- agent imobiliar (Immobilienmakler);- administrator de imobil (Immobilienverwalter);- promotor constructor, promotor imobiliar (traducere)- birou recuperari creanţe (Inkassoinstitut),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de cel puţin 15 ani, din care 8 ani de învăţământ obligatoriu urmati de cel puţin 5 ani de studii liceale tehnice sau comerciale, finalizati printr-un examen tehnic sau comercial, completati de cel puţin 2 ani de învăţământ şi de formare la locul de muncă, finalizati printr-un examen de aptitudini în profesia respectiva;- consilier în asigurări (Berater în Versicherangsangelegenheiten),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu o durată totală de 15 ani, din care o formare de 6 ani în cadrul unei formari structurale subdivizate într-o ucenicie de 3 ani şi o perioadă de stagiu şi de formare de 3 ani, finalizată printr-un examen;- antreprenor proiectant (Planender Baumeister);- maistru tamplar proiectant (Planender Zimmermeister),care reprezintă un ciclu de studii şi de formare cu durata totală de cel puţin 18 ani, din care o formare profesională de cel puţin 9 ani, împărţită în 4 ani de studii tehnice secundare şi 5 ani de practica şi de formare profesională finalizată cu un examen de aptitudini în profesia respectiva, care conferă dreptul de a exercita profesia, de a forma ucenici, în măsura în care aceasta formare da dreptul de a întocmi planuri, de a efectua calcule tehnice şi de a superviza activităţile de construcţii (le privilege de Marie-Therese).- contabil comercial ("Gewerblicher Buchhalter"), în conformitate cu legea din 1994 privind comerţul, artizanatul şi industria (Gewerbeordnung 1994)contabil independent ("Selbstandiger Buchhalter"), în conformitate cu legea din 1999 privind profesiile din domeniul contabilităţii publice (Bundesgesetz uber die Wirtschaftstreuhandberufe 1999)În Republica Ceha:● formare pentru:- tehnician autorizat, constructor autorizat (traducere), care reprezintă o formare cu o durată de cel puţin 9 ani, dintre care 4 ani de formare tehnica într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul (traducere) şi 5 ani de experienta profesională finalizată cu un test de calificare profesională pentru a exercita activităţi profesionale din domeniul construcţiilor;- conductor de vehicul feroviar (traducere), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul "maturitni zkouska", urmat de examenul de stat privind propulsia vehiculelor;- tehnician specializat în revizia sinelor ("drazni revizni technik"), care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar în domeniul mecanicii sau al electronicii, finalizată cu examenul "maturitni zkouska";- instructor de şcoala auto (traducere): persoana în vârsta de cel puţin 24 de ani; reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar în domeniul mecanicii sau al circulaţiei, finalizată cu examenul "maturitni zkouska";- tehnician de stat însărcinat cu revizia tehnica a automobilului ("kontrolni technik STK"): persoana în vârsta de cel puţin 21 de ani; reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul "maturitni zkouska" şi urmată de cel puţin 2 ani de practica tehnica. Persoana în cauza trebuie să deţină permis de conducere, cazierul judiciar sa nu conţină menţiuni privind săvârşirea de fapte penale, persoana sa fi urmat o formare specială de tehnician de stat care să dureze cel puţin 120 de ore şi sa absolve examenul final;- mecanic însărcinat cu controlul noxelor emise de vehicul (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul "maturitni zkouska"; în plus, candidatul trebuie să urmeze cel puţin 3 ani de practica tehnica şi o formare specială de mecanic însărcinat cu controlul emisiilor vehiculului, cu o durată de 8 ore şi sa absolve examenul final;- căpitan de prima clasa (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 15 ani, dintre care 8 ani de formare iniţială şi 3 ani de formare profesională finalizată cu examenul "maturitni zkouska" şi urmată de un examen de obţinere a unui certificat de aptitudine; formarea profesională trebuie să fie urmată de 4 ani de experienta profesională, finalizati cu un examen;- restaurator de monumente reprezentând opere artizanale (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de 12 ani dacă a fost urmat ciclul complet de formare tehnica din învăţământul secundar, în domeniul restaurarii; sau studii cu o durată de la 10 la 12 ani în ciclul de formare într-un domeniu plus 5 ani de experienta profesională, dacă se urmează ciclul complet de formare tehnica din învăţământul secundar finalizat cu examenul "maturitni zkouska", sau 8 ani de experienta profesională dacă se urmează ciclul de formare tehnica din învăţământul secundar, finalizat cu examenul final;- restaurator de opere de arta care nu sunt monumente şi care se afla conservate în colectiile muzeelor şi galeriilor, precum şi de obiecte cu valoare culturală (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de 12 ani, plus 5 ani de experienta profesională, dacă se urmează ciclul complet de formare tehnica din învăţământul secundar, în domeniul restaurarii, finalizat cu examenul "maturitni zkouska";- responsabil cu gestionarea deşeurilor (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul "maturitni zkouska" şi minim 5 ani de experienta în domeniul gestionării deşeurilor dobandita în cursul ultimilor 10 ani;- tehnician şef de mine (traducere): care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională într-o instituţie de învăţământ secundar, finalizată cu examenul "maturitni zkouska" şi urmată de:- 2 ani în calitate de artificier în subteran (pentru activităţile din subteran) şi 1 an în calitate de artificier la suprafaţa (pentru activităţile la suprafaţa), incluzând 6 luni ca ajutor de artificier;- un ciclu de 100 de ore de formare teoretică şi practica, urmată de un examen susţinut în faţa autorităţii locale competente din domeniul minelor;- experienta profesională de 6 luni sau mai mult în domeniul organizării şi executării exploziei miniere de mare importanţa;- un ciclu de 32 de ore de formare teoretică şi practica urmate de un examen susţinut în faţa autorităţii cehe competente în domeniul minelor.În Letonia:● formare pentru:- ajutor conductor de locomotiva (traducere):- persoana în vârsta de cel puţin 18 ani;- care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 8 ani de formare iniţială şi cel puţin 4 ani de formare profesională. Formarea profesională se finalizează cu un examen special organizat de angajator. Este necesară obţinerea unui certificat de aptitudini cu o durată de 5 ani, eliberat de autoritatea competentă.În Polonia:● formare pentru:- tehnician de administrare a reviziei tehnice de baza a automobilului încadrat într-un service de control tehnic (traducere): care reprezintă o formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare tehnica cu o durată de 5 ani într-o instituţie de învăţământ secundar, în domeniul automobilelor, o formare iniţială în domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) şi absolvirea unui examen de calificare, precum şi 3 ani de practica într-un service de control tehnic sau într-un garaj;- tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului încadrat într-un service regional de control tehnic (traducere): care reprezintă o formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare tehnica cu o durată de 5 ani într-o instituţie de învăţământ secundar, în domeniul automobilelor, o formare iniţială în domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) şi absolvirea unui examen de calificare, precum şi 4 ani de practica într-un service de control tehnic sau într-un garaj;- tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului (traducere): care reprezintă o formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare tehnica cu o durată de 5 ani într-o instituţie de învăţământ secundar, în domeniul automobilelor şi 4 ani de practica atestata într-un service de control tehnic sau într-un garaj sauo formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare tehnica cu o durată de 5 ani într-o instituţie de învăţământ secundar, într-un alt domeniu decât cel al automobilelor şi 8 ani de practica atestata într-un service de control tehnic sau într-un garaj şi o formare completa cuprinzând o formare iniţială şi o formare specializată care să totalizeze 113 ore, incluzând examenele pentru fiecare nivel;Durata în ore şi conţinutul cursurilor particulare din cadrul formării complete de tehnician sunt precizate în mod distinct în legislaţia acestui stat.- acar ("dyzurny ruchu"): care reprezintă o formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare profesională cu o durată de 4 ani într-o instituţie de învăţământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum şi un ciclu de formare de 45 de zile necesar exercitării profesiei de acar şi absolvirea examenului de calificare sau care reprezintă o formare iniţială cu o durată de 8 ani şi o formare profesională cu o durată de 5 ani într-o instituţie de învăţământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum şi un ciclu de formare de 63 de zile necesar exercitării profesiei de acar şi absolvirea examenului de calificare.5. Cicluri din Regatul Unit acreditate ca "Naţional Vocational Qualifications" sau "Scottish Vocational Qualifications"Formare pentru:- inginer electrician de mina (Mine electrical engineer);- inginer mecanic de mina (Mine mechanical engineer);- terapeut dentar (Dental therapist);- asistent de stomatologie (Dental hygienist);- optician (Dispensing optician);- şef de mina adjunct (Mine deputy);- practician lichidator (Insolvency practitioner);- conveier autorizat (Licensed conveyancer);- secund - vase comerciale şi de pasageri - nelimitat (Firstmate - Freight/Passenger ships - unrestricted);- locotenent - vase comerciale şi de pasageri - nelimitat (Second mate -Freight/Passenger ships - unrestricted);- locotenent secund-vase comerciale şi de pasageri - nelimitat (Third mate -Freight/Passenger ships - unrestricted);- ofiţer de cart de punte - vase comerciale şi de pasageri - nelimitat (Deck officer -Freight/Passenger ships - unrestricted);- ofiţer mecanic clasa 2 - vase comerciale şi de pasageri - zona comercială nelimitată (Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area);- tehnician calificat în domeniul gestionării deşeurilor (Certified technically competent person în waste management),- infirmier(iere) veterinaire agree(e) («listed veterinary nurse»),(asistent veterinar autorizat)care conduce la obţinerea de calificări acreditate ca "Naţional Vocational Qualifications" (NVQ) sau acreditate în Scotia ca "Scottish Vocational Qualifications", la nivelurile 3 şi 4 ale "Naţional Framework of Vocational Qualifications" din Regatul Unit.Aceste niveluri sunt definite după cum urmeazăNivelul 3: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini variate în diverse situaţii, din care cea mai mare parte sunt sarcini complexe şi care nu implica rutina. Se cere suficient de multă răspundere şi autonomie, iar funcţiile exercitate la acest nivel presupun adesea supravegherea sau încadrarea altor persoane.Nivelul 4: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini complexe, tehnice sau specializate în diverse situaţii şi care implica un grad important de răspundere personală şi autonomie. Funcţiile exercitate la acest nivel presupun adesea răspunderea pentru munca efectuată de alte persoane şi repartizarea resurselor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru Athanasiup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Doru-Claudiu Frunzulica,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 1.921.________________