LEGE Nr. 13 din 24 februarie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 27 februarie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 24 august 1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, emisă în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, cu următoarele modificări: - Anexa nr. 1 - capitolul I subcapitolul A punctul 1, se modifica şi va avea următorul cuprins: "1. miniştrii de stat, miniştrii, secretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, prefectii judeţelor, al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului sectorului agricol Ilfov, primării municipiilor şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;" Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------------