LEGE nr. 549 din 29 noiembrie 2004pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.164 din 8 decembrie 2004    Întrucât România s-a angajat faţă de Comisia Europeană să renunţe până în decembrie 2004 la acele prevederi din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care contravin cerinţei europene de a elimina licenţele automate de import, se impune îndeplinirea angajamentului asumat până în decembrie 2004.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Operaţiunile de import şi de export cu produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare în domeniul nuclear, prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, cu condiţia prezentării autorizaţiei de import/export eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2004.Nr. 549.---------