ORDIN nr. 1.889 din 15 octombrie 2004pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 din 9 decembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 24 lit. j) şi k) din Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, precum şi ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şiavând în vedere avizul favorabil prevăzut în Decizia nr. 5/2004 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - P.A.T. 1-2004, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii - P.A.T. 2-2004, prevăzută în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii - P.A.T. 3-2004, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1, şi se mai publică şi în Buletinul Construcţiilor.  +  Articolul 3Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Cu data semnării prezentului ordin orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 15 octombrie 2004.Nr. 1.889.  +  Anexa 1PROCEDURA 15/10/2004  +  Anexa 2PROCEDURA 15/10/2004  +  Anexa 3PROCEDURA 15/10/2004