ORDONANTA Nr. 11 din 27 ianuarie 1995privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 3 februarie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) În situaţiile în care scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, vânzarea produselor din rezervele materiale naţionale se poate face la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa, potrivit legii, în limitele procentelor stabilite de Guvern, cu aprobarea primului-ministru sau, prin delegare, a secretarului de stat al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, atunci când reducerile nu depăşesc 25% . La vânzarea produselor ajunse la limita termenului de păstrare, cu risc major de depreciere calitativă, sau a celor devenite disponibile la care cererea este limitată, în contractele de vînzare-cumpărare se pot stabili scadente de plată care să nu depăşească 90 zile, iar pentru celelalte produse sa nu depăşească 60 zile.  +  Articolul 2Instituţiile publice sunt exceptate, pentru cantităţile de produse cumpărate din rezervele materiale naţionale, de la procedura organizării licitaţiilor publice prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993*).  +  Articolul 3 (1) Pentru agenţii economici producători sau importatori care se obliga prin contracte sa improspateze produse ajunse la limita termenului de păstrare, se pot stabili termene cu scadenţa de plată de până la 90 de zile, interval în care se realizează schimbul produselor şi regularizarea financiară. (2) La produsele sezoniere sau din import se pot stabili termene de plată de până la 180 de zile. (3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare readucerii produselor la parametrii de calitate, reambalarii, precum şi a celor ocazionate de eventualele reclamaţii din perioada de garanţie, agenţii economici care preiau produse în condiţiile alin. (1) pot beneficia de o bonificaţie de până la 15% faţă de preţul produsului nou.  +  Articolul 4În situaţiile în care termenele scadente la plata sunt mai mari de 30 de zile, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată colectata de furnizor şi deductibilă la beneficiar ia naştere la data scadentei plăţii, stabilită prin contracte. Data scadentei plăţii se înscrie în mod obligatoriu în factura sau în alte documente legal întocmite.  +  Articolul 5Agenţii economici care preiau produse din rezervele materiale naţionale, sub forma de împrumut în condiţiile legii, pot constitui garanţii atât în lei, cît şi garanţii bancare, depozite bancare, gaj în custodia debitorului, ipoteca sau alte garanţii.  +  Articolul 6Produsele din rezervele materiale naţionale care, datorită conjuncturii de piaţa sau altor factori obiectivi, nu au putut fi vîndute, depasind termenul de păstrare îndelungată, devenind uzate moral, precum şi cele care datorită vechimii s-au degradat parţial sau total, deşi au fost păstrate cu respectarea normelor tehnologice, pot fi declasate şi scăzute din gestiune la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Finanţelor şi cu aprobarea primului-ministru.  +  Articolul 7La achiziţionarea din ţara a produselor destinate stocurilor de rezerve materiale naţionale, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate acorda, în cazuri strict necesare pentru unele produse, un avans în limita a 30% din valoarea totală a cantităţilor contractate.  +  Articolul 8Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministrului Finanţelor, poate reesalona, până la 30 iunie 1995, plata sumelor restante ce i se cuvin de la agenţii economici care au preluat până la 31 decembrie 1994 produse ajunse la limita termenului de păstrare cu pericol de depreciere calitativă; pe perioada reesalonarii, nu se percep penalităţi de întârziere. Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 292 din 14 octombrie 1994. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat la AdministraţiaNaţionala a Rezervelor Materiale,general-locotenent Constantin DincaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------