HOTĂRÂRE nr. 1.897 din 4 noiembrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.156 din 7 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anexa nr. 3 "Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou număr curent, numărul 5, care va avea următorul cuprins:"5. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare"PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 1.897.  +  AnexăNORMA 04/11/2004