HOTĂRÂRE nr. 2.131 din 30 noiembrie 2004privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligaţia încadrării în prevederile bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Alexandru,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.131.-----------