LEGE nr. 543 din 25 noiembrie 2004privind declararea ca oraş a comunei Răcari, judeţul Dâmboviţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Răcari, judeţul Dâmboviţa, se declară oraş. (2) Localităţile componente ale oraşului Răcari sunt: Răcari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpaţi, Colacu, Săbieşti, Bălăneşti şi Stăneşti.  +  Articolul 2Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 3Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 543.____________