HOTĂRÂRE nr. 1.947 din 10 noiembrie 2004privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.145 din 3 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București, aflat în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 4, anexa nr. 1 - Structura organizatorică - și anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București la Hotărârea Guvernului nr. 1.313/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.313/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București este persoană juridică cu sediul în comuna Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Valentin Mocanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 10 noiembrie 2004.Nr. 1.947.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru FizicaPământului - INCDFP București-----