HOTĂRÂRE nr. 1.903 din 4 noiembrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanţat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.145 din 3 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) lit. b^2) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetaredezvoltare finanţat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 1.903.  +  AnexăNORMA 04/11/2004