DECRET nr. 339 din 10 septembrie 1983pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 5 octombrie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articolul 9 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Vechimea în munca ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusa este timpul cît o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă.(2) Absentele nemotivate și concediile fără plata se insumeaza anual și se scad din vechimea în munca.(3) Conducerea unității este obligată sa afiseze numele persoanelor și numărul zilelor ce se scad din vechimea în munca pentru absente nemotivate și concedii fără plata.(4) Dovada vechimii în munca, în vederea pensionării, se face prin carnetul de muncă, întocmit conform legii.------