ORDIN nr. 1.498 din 15 noiembrie 2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei strategie şi structuri sanitare nr. OB. 13.255/2004,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Medicii încadraţi la serviciul de ambulanţă au program de 7 ore zilnic şi desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere."2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Personalul sanitar mediu, operatorii registratori de urgenţă, şoferii de autosanitară, ambulanţierii şi brancardierii din cadrul serviciului de ambulanţă desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere, pe bază de grafice lunare, întocmite de şeful serviciului asistenţă medicală de urgenţă, transport sanitar şi aprobate de medicul director."3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Continuitatea asistenţei medicale pentru serviciile medicale de urgenţă şi transport sanitar se asigură prin linia de gardă organizată la nivelul serviciilor de ambulanţă în specialitatea medicină de urgenţă. (2) Liniile de gardă pentru serviciile de ambulanţă se aprobă de Ministerul Sănătăţii, la propunerea direcţiei de sănătate publică."4. Alineatul (1) al articolului 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Medicii de medicină generală/medicină de familie pot fi incluşi în linia de gardă organizată la nivelul structurilor de primire urgenţe - UPU sau CPU -, precum şi la serviciile de ambulanţă, cu excepţia medicilor de medicină generală sau medicină de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 15 noiembrie 2004.Nr. 1.498.----------