LEGE nr. 538 din 25 noiembrie 2004privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sunt interzise orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, orice decizii luate de asociațiile de agenți economici și orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:2. Litera e) a articolului 6 se abrogă.3. Alineatele (4) și (6) ale articolului 7 se abrogă.4. Alineatul (7) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(7) Împotriva sentinței Curții de Apel București, sesizată conform alin. (1), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție Consiliul Concurenței și agenții economici supuși măsurilor dispuse prin aceasta.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2004, va avea următorul cuprins:(2) Salariile de bază ale inspectorilor de concurență și al secretarului general din cadrul Consiliului Concurenței se stabilesc prin asimilare cu indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurență superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurență principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurență asistent și nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurență debutant și de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 - pentru secretarul general.  +  Articolul IIILegea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 25 noiembrie 2004.Nr. 538.------------