ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 16 noiembrie 2004privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004    Având în vedere faptul că termenul limită pentru contractarea fondurilor pentru Programul PHARE 2002 este data de 30 noiembrie 2004, iar procedurile PHARE nu permit semnarea unui contract decât în condiţiile asigurării finanţării integrale a proiectelor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) În completarea surselor de finanţare a proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş, în anul 2006, se asigură de la bugetul de stat sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,5 milioane euro, din care 2,12 milioane euro pentru judeţul Maramureş şi 1,38 milioane euro pentru judeţul Satu Mare. (2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu-euro în vigoare la data plăţii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 110.-------------