ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 16 noiembrie 2004pentru completarea Codului penal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004    Având în vedere că îndeosebi în ultima perioadă s-au săvârşit în domeniul transportului rutier fapte grave care îmbracă uneori forme de crimă organizată, aducându-se prejudicii deosebit de mari atât statului, cât şi operatorilor de transport rutier care îşi desfăşoară activitatea în mod legal, se impune ca, de urgenţă, să se incrimineze astfel de fapte.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 281 din Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 281^1, cu următorul cuprins:"Nerespectarea regimului transportuluiArt. 281^1 - Efectuarea transportului rutier fără licenţă de transport sau autorizaţie de transport valabilă ori fără licenţă de execuţie pentru vehicul sau licenţă de execuţie pentru traseu valabilă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancţionează şi persoana care autorizează sau consimte la efectuarea transportului rutier în condiţiile prevăzute la alin. 1.Eliberarea, cu ştiinţă, a unei licenţe de transport, autorizaţii de transport sau licenţe de execuţie, fără respectarea legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă.Acţiunea penală pentru faptele prevăzute la alin. 1-3 se pune în mişcare numai la sesizarea organelor competente din domeniul transportului rutier."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 109.----------