ORDIN nr. 2.854/C din 29 octombrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004    În temeiul art. 8, 13, 14, 24 şi 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică cu data intrării în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Cu aceeaşi dată prevăzută la alin. (1) se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 967/C/2003 referitor la organizarea concursurilor de încadrare directă a posturilor vacante din sistemul penitenciar.  +  Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia organizare a instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară din Ministerul Justiţiei vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare.Ministrul justiţiei,Cristian DiaconescuBucureşti, 29 octombrie 2004.Nr. 2.854/C.  +  AnexăREGULAMENT 29/10/2004