LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 77 din 19 august 2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonanţe sunt: a) principiul liberei asocieri; b) respectarea regimului silvic; c) gospodărirea durabilă a pădurilor; d) principiul teritorialităţii, respectiv al vecinătăţii proprietăţilor forestiere."2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe vor avea ca scop gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfăşura alt gen de activităţi."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă integral de la bugetul de stat."4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în proporţie de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 500 ha şi constituie trupuri de pădure compacte."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice şi juridice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în proporţie de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 300 ha şi constituie trupuri de pădure compacte."6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în proporţie de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 noiembrie 2004.Nr. 515.---------