ORDIN nr. 3.117/C din 9 noiembrie 2004privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004    Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul extrasului de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal în temeiul dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal în temeiul dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă modelul şi conţinutul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal în temeiul dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţia elaborare acte normative, studii şi documentare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statBucureşti, 9 noiembrie 2004.Nr. 3.117/C.  +  Anexa 1                                       ANTET          Nr._____din______                                                             Timbru sec                                EXTRAS DE REGISTRU                 emis în temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr.         359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea                 în registrul comerţului a persoanelor fizice,     asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală    a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice,                   cu modificările şi completările ulterioare    Firma/Sucursala: ..................................................    Sediul social: ....................................................    Cod unic de înregistrare .................. din data ..............    Atribut fiscal ........................ din data ..................    Număr de ordine în registrul comerţului ...... din data ...........    Prezentul extras de registru atestă starea firmei la data emiterii    acestuia:    ▄ în funcţiune    ▄ cu activitate suspendată în perioada    ▄ în dizolvare    ▄ în reorganizare    ▄ în lichidare    ▄ în insolvenţă    ▄ în reorganizare judiciară    ▄ în faliment    ▄ alte situaţii referitoare la starea firmei    Valabilitate: 30 de zile de la data emiterii.                             DIRECTOR,                            ............    Emis la data: ....................    Eliberat la data: ................  +  Anexa 2                            ANTET                                                    Timbru sec                           CERTIFICAT CONSTATATOR                emis în temeiul art. 17^1 alin. (1) lit. a) din            Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor             la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor            fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,                 înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la                 autorizarea funcţionării persoanelor juridice,                  cu modificările şi completările ulterioare,               eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere                    înregistrate sub nr. ...... din ........    Firma/Sucursala: ..................................................    Sediul social: ....................................................    Cod unic de înregistrare ..................... din data ...........    Număr de ordine în registrul comerţului ......... din data ........    Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia    pe propria răspundere conform căreia firma nu desfăşoară activităţile    prevăzute în actul constitutiv sau modificator în spaţiul destinat*    .....................................................................    .....................................................................    Valabilitate: până la data începerii activităţilor prevăzute în obiectul    de activitate.                             DIRECTOR,                            ............    Emis la data: ....................    Eliberat la data: ................    * NOTĂ: Se completează, după caz, cu:            ● sediul social;            ● sediul secundar;            ● în afara sediilor (la terţi).  +  Anexa 3                                  ANTET                                                        Timbru sec                            CERTIFICAT CONSTATATOR           emis în temeiul art. 17^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr.                359/2004 privind simplificarea formalităţilor la                    înregistrarea în registrul comerţului a                        persoanelor fizice, asociaţiilor      familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,               precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor                   juridice, cu modificările şi completările         ulterioare, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere                 înregistrate sub nr. ....... din ......    Firma/Sucursala: ..................................................    Sediul social: ....................................................    Cod unic de înregistrare ..................... din data ...........    Număr de ordine în registrul comerţului ......... din data ........    Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia    pe propria răspundere conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de    funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, pentru    activitatea/activităţile declarată(e), încadrată(e) în clasa CAEN    ....................................................................    ...................................................................    la* ................................................................    ...................................................................    Valabilitate: până la modificarea condiţiilor de funcţionare sau    activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.                             DIRECTOR,                            ............    Emis la data: ....................    Eliberat la data: ................    * NOTĂ: Se completează, după caz, cu:            ● sediul social;            ● sediul secundar;            ● în afara sediilor (la terţi).  +  Anexa 4                                      ANTET                                                          Timbru sec                             CERTIFICAT CONSTATATOR                emis în temeiul art. 17^1 alin. (1) lit. c) din            Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor             la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor            fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,                 înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la                 autorizarea funcţionării persoanelor juridice,                  cu modificările şi completările ulterioare,               eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere                      înregistrate sub nr. ..... din ......    Firma/Sucursala: ..................................................    Sediul social: ....................................................    Cod unic de înregistrare ..................... din data ...........    Număr de ordine în registrul comerţului ......... din data ........    Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia    pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite faţă    de declaraţia tip depusă anterior şi înregistrată la Oficiul Registrului    Comerţului de pe lângă Tribunalul ............ sub numărul ...........,    cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare, specifice pentru    fiecare autoritate publică, pentru activitatea/activităţile declarată(e),    încadrată(e) în clasa CAEN ..........................................    .....................................................................    la* .................................................................    .....................................................................    Valabilitate: până la o nouă modificare a condiţiilor de funcţionare    sau a activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.                             DIRECTOR,                            ............    Emis la data: ....................    Eliberat la data: ................    NOTĂ: * Se completează, după caz, adresa sediului: social, secundar.----------