CIRCULARA Nr. 7 din 10 martie 1995pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1993 privind rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţionala a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995    În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 34/1991 privind statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 16 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României modifica Regulamentul nr. 4/1993 privind rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţionala a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 decembrie 1993, după cum urmează: 1. Articolul 5 litera b) va avea următorul cuprins: "b) mijloace băneşti în valută convertibilă, atrase de societăţile bancare de la persoane fizice şi juridice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, inclusiv sumele în tranzit între societăţile bancare. Se exceptează sumele atrase de la alte societăţi bancare române sau străine;" 2. Articolul 5 se completează cu următorul alineat: "La solicitarea expresă a societăţilor bancare, rezervele obligatorii aferente mijloacelor băneşti în valute convertibile pot fi constituite în valute convertibile, în condiţiile stabilite de Banca Naţionala a României." Măsurile prevăzute în prezenta circulara se aplică începând cu 1 aprilie 1995. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,preşedintele Consiliului de administraţie,Mugur Isarescu---------------------------------