HOTĂRÂRE nr. 1.990 din 16 noiembrie 2004privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Ioan Cordoş,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.990.  +  Anexa CALENDARULpentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2004
       
    Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ5 zile de la data publicării ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
    Depunerea cererilorpână la 1 septembrie 2004
    Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământpână la 15 septembrie 2004
    Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat1-20 septembrie 2004
    Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile25 septembrie 2004
    Afişarea pe Internet a listei de beneficiari pe anul 20041 octombrie 2004
    Depunerea contestaţiilor1-3 octombrie 2004
    Rezolvarea contestaţiilor1-13 octombrie 2004
    Eliberarea bonurilor valorice1-15 octombrie 2004
    Termenul de achiziţionare a calculatoarelor este până la data de 7 decembrie1 octombrie-7 decembrie 2004
    Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi-studenţi1 octombrie-8 decembrie 2004
    Depunerea de către agenţii economici a bonurilor valorice, copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire, spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea agenţilor economici pe portalul dedicat1 octombrie-8 decembrie 2004
    Afişarea şi actualizarea listei de agenţi economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite1 octombrie- 8 decembrie 2004
    Decontarea către agenţii economici1 octombrie-20 decembrie 2004
  ____________________