DECRET nr. 185 din 29 aprilie 1949pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţiuni privitoare la majorat, la capacitate în materia contractelor de muncă şi emancipatiune
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 30 aprilie 1949    În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Vazand decizia Consiliului de Miniştri cu nr. 401 din 28 aprilie 1949,Emite următorul decret:  +  Articolul 1Minorul dobândeşte majoratul prin împlinirea vârstei de 18 ani.  +  Articolul 2Minorul devine major prin căsătorie.Minorii căsătoriti, la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt majori, dela această dată.  +  Articolul 3Instituţia emancipatiunii se desfiinţează.  +  Articolul 4Vîrsta de 21 ani, se înlocuieşte în art. 131, 141 şi 434 din codul civil, cat şi în orice alta dispoziţie legală, în care figurează prin vîrsta de 18 ani.Vîrsta de 18 ani, se înlocuieşte cu aceea de 16 ani, în art. 15, 33, 39 şi 64 din legea asupra contractelor de muncă.Referirea la "emancipatiune", la "minorii emancipati", sau la "curatorul emancipatului" din titulatura Titlului X, Cartea I-a a Codului Civil, din art. 93, 149, 326, 355, 440, 450, 687, 747, 749, 815, 915, 1538 şi 1836 din codul civil; art. 45, 495 şi 635 din procedura civilă, precum şi din orice alta dispoziţiune legală, se suprima.  +  Articolul 5Se abroga Cap. III, al Titlului X, din Cartea I-a, (art. 421-433, inclusiv) a Codului Civil, art. 813, alin. 2 şi a doua propozitiune din art. 1157 din codul civil precum şi art. 10, 11, 12 şi 18 din codul comercial.Dat în Bucureşti la 29 aprilie 1949.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUMinistrul justiţiei,A. Bunaciu-----------------