ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004  Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, buna desfăşurare a activităţii în administraţia publică locală, creşterea calităţii serviciilor publice şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară,în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Indemnizaţiile pentru funcţiile cuprinse în anexa nr. VII/1b cap. I nr. crt. 10-37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţiile prevăzute în anexă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2005. În perioada ianuarie-septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferentă creşterii totale a indemnizaţiilor, calculată ca diferenţă între indemnizaţiile cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi indemnizaţiile avute în luna decembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 106.  +  Anexa FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
      PRIMĂRII ŞI CONSILII  
    1Primar general al Capitalei47.663.000
    2Viceprimar al Capitalei41.035.000
    3Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I)43.691.000
    4Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)41.035.000
    5Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I)39.263.000
    6Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II)30.606.000
    7Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)37.140.000
    8Primar de municipiu (categoria I)34.568.000
    9Primar de municipiu (categoria II)31.711.000
    10Primar de municipiu (categoria III)29.141.000
    11Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)32.570.000
    12Viceprimar de municipiu (categoria I)29.996.000
    13Viceprimar de municipiu (categoria II)27.427.000
    14Viceprimar de municipiu (categoria III)24.854.000
    15Primar de oraş (categoria I)26.572.000
    16Primar de oraş (categoria II)24.286.000
    17Primar de oraş (categoria III)22.000.000
    18Viceprimar de oraş (categoria I)22.000.000
    19Viceprimar de oraş (categoria II)19.999.000
    20Viceprimar de oraş (categoria III)18.748.000
    21Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori)18.748.000
    22Primar de comună (categoria I)17.333.000
    23Primar de comună (categoria II)15.475.000
    24Primar de comună (categoria III)13.619.000
    25Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori)15.475.000
    26Viceprimar de comună (categoria I)13.619.000
    27Viceprimar de comună (categoria II)11.450.000
    28Viceprimar de comună (categoria III)11.100.000
  ______________