ORDIN nr. 1.159 din 30 iulie 2004pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.100 din 25 noiembrie 2004    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 19 şi 79 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite vor întocmi programele anexe la bugetul acestora, în baza instrucţiunilor prevăzute la art. 1, începând cu anul bugetar 2006.  +  Articolul 3Direcţia generală de programare bugetară sectorială şi securitate socială va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 iulie 2004.Nr. 1.159.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 30/07/2004