ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004    Având în vedere caracterul de urgenţă determinat de oportunitatea identificării unei soluţii eficiente pentru eliberarea şi înmânarea tuturor titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Istudor,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 105.---------