LEGE nr. 468 din 4 noiembrie 2004pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 23 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Aranjamentul stand-by de tip preventiv cu acces la 250 milioane DST dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere.  +  Articolul 2În cazul în care necesităţile de finanţare externă a României vor impune astfel de cumpărări, echivalentul în lei al sumei de 250 milioane DST se acoperă de Banca Naţională a României şi se virează, pe măsura primirii tranşelor de credit, în contul Fondului Monetar Internaţional deschis la Banca Naţională a României.  +  Articolul 3Rambursarea creditului prevăzut la art. 2, plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente, precum şi diferenţele în lei rezultate din regularizări se suportă de către Banca Naţională a României.  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României, să introducă, de comun acord cu Fondul Monetar Internaţional, amendamente la textul aranjamentului stand-by, care privesc detalii ce nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Fondul Monetar Internaţional. (2) Guvernul României va informa periodic Parlamentul în legătură cu aceste amendamente, în cadrul raportului privind datoria publică internă şi externă a României. (3) Includerea valorii noului aranjament stand-by în plafonul de îndatorare publică externă se va efectua doar în cazul utilizării creditului, la data primei utilizări.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 468.ARANJAMENT 22/06/2004MEMORANDUM 22/06/2004MEMORANDUM 22/06/2004