LEGE nr. 488 din 10 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(3) În funcție de complexitatea situației, serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat, prin asocierea lor cu serviciile medicale, educaționale, de locuințe și de ocupare în muncă.2. La articolul I punctul 3, litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:d) egalitatea de șanse și nediscriminarea la accesul de servicii sociale și în furnizarea serviciilor sociale;3. La articolul I punctul 4, litera i) a articolului 3^3 va avea următorul cuprins:i) gestionarea activă a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele educaționale, medicale, de locuire, ocupare și altele asemenea;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 noiembrie 2004.Nr. 488.--------