LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. în administrarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Parterul și mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 își schimbă destinația de locuințe de necesitate stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, în spații pentru activități de interes public.2. Titul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:DATELE DE IDENTIFICAREa părții din imobilul, proprietate privată a statului,care se transmite din administrarea Companiei Naționalede Investiții «C.N.I.» - S.A. în administrarea SocietățiiComerciale «Compania Națională de TransporturiAeriene Române - TAROM» - S.A.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 noiembrie 2004.Nr. 487.---------