ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004    Având în vedere deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de Societatea Comercială "RAFO" - S.A. Oneşti şi în vederea luării unor măsuri de natură să respecte directivele Uniunii Europene şi actele normative în vigoare în ceea ce priveşte combustibilii, elemente ce justifică pe deplin caracterul de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia de la Ministerul Finanţelor Publice creanţele fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, inclusiv accesoriile aferente acestora, datorate de Societatea Comercială "RAFO" - S.A. Oneşti şi Societatea Comercială "CAROM" - S.A Oneşti la data de 31 octombrie 2004. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia de la Direcţia Vamală Iaşi creanţele reprezentând drepturi vamale şi accesoriile acestora, datorate de Societatea Comercială "RAFO" - S.A. Oneşti şi de Societatea Comercială "CAROM" - S.A Oneşti la data de 31 octombrie 2004. (3) Sumele ce fac obiectul preluării conform alin. (1) şi (2) sunt cele din evidenţa organelor fiscale teritoriale şi a organelor vamale, după caz, neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Sumele obţinute din valorificare potrivit art. 4 se virează în termen de 5 zile de la încasare la bugetele la care erau datorate la data preluării.  +  Articolul 2 (1) La solicitarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va prelua şi creanţele comerciale şi accesoriile acestora, datorate de Societatea Comercială "RAFO" - S.A. Oneşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor prevăzute la alin. (1) se face prin contract de cesiune de creanţă, plata cesiunii realizându-se din sumele nete obţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului prin valorificare, proporţional cu valoarea totală a creanţelor preluate.  +  Articolul 3Orice măsuri de natura ajutorului de stat vor fi notificate şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi regulamentelor în vigoare.  +  Articolul 4Preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor prevăzute la art. 1 se face fără plată, prin contracte de cesiune de creanţă încheiate cu creditorii care administrează creanţele cedate, acestea urmând regimul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea Ursachep. Autoritatea Naţională a Vămilor,Ion Stoicap. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 101.---------