LEGE nr. 469 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 16 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLitera C din anexa nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
             
      "C. Cluj-Napoca1.Str. Donath nr. 160 Teren 5.000 m2Studioul de Radiodifuziune şi Televiziune Cluj"
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 469.------------