HOTĂRÂRE nr. 1.766 din 21 octombrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu ChiroviciMinistrul justiţiei,Cristian DiaconescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.766.  +  AnexăNORMA 21/10/2004