ORDIN nr. 2.848/C din 25 octombrie 2004pentru modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 şi nr. 1.624/C/2003
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004  Având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, precum şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,ţinând seama, în parte, de Hotărârea nr. 34/2004 a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu referire la corelarea onorariilor minimale plătite pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti cu onorariile maximale,în temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 6 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, se modifică şi se completează în sensul că anexele acestora vor fi înlocuite cu anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia publicitate mobiliară, imobiliară şi notari publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 2.848/C.  +  Anexa 1 -------Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001-----------------------------------------------------
         
    Nr. crt.Activitatea prestatăOnorarii minimale
    1.Notificarea şi comunicarea actelor de procedură100.000 lei
    2.Executări directe:  
      - evacuări1.000.000 lei
      - încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului500.000 lei
      - vizitarea minorului500.000 lei
      - puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.500.000 lei
    3.Executări indirecte:  
      - urmărirea mobiliară a creanţelor- 500.000 lei pentru creanţe de până la 10.000.000 lei
        - 500.000 lei + 1% din suma ce depăşeşte 10.000.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 10.000.000 lei
      - urmărirea imobiliară a creanţelor- 1.000.000 lei pentru creanţe de până la 10.000.000 lei
        - 1.000.000 lei + 1% din suma ce depăşeşte 10.000.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 10.000.000 lei
    4.Poprire- 500.000 lei pentru creanţe de până la 10.000.000 lei
        - 500.000 lei + 1% din suma ce depăşeşte 10.000.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 10.000.000 lei
    5.Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri1.000.000 lei
    6.Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din  
      Codul de procedură civilă)500.000 lei
    7.Procese-verbale de ofertă reală200.000 lei
    8.Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege300.000 lei
    9.Confiscări10% din valoarea realizată
    10.Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale100.000 lei
   +  Anexa 2 -------Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003-------------------------------------------------------
         
    Nr. crt.Activitatea prestatăOnorarii maximale
    1.Notificarea şi comunicarea actelor de procedură3.000.000 lei
    2.Executări directe:  
      - evacuări- 20.000.000 lei pentru debitor persoană fizică
        - 50.000.000 lei pentru debitor persoană juridică
      - încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului10.000.000 lei
      - vizitarea minorului5.000.000 lei
      - puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.- 20.000.000 lei pentru debitor persoană fizică
    - 50.000.000 lei pentru debitor persoană juridică
    3.Executări indirecte:  
      - urmărirea mobiliară a creanţelor- 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este de până la 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei, dacă creanţa efectiv recuperată este de 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei + 1% din suma efectiv recuperată peste 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
      - urmărirea imobiliară a creanţelor- 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este de până la 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei, dacă creanţa efectiv recuperată este de 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei + 1% din suma efectiv recuperată peste 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
    4.Poprire- 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este de până la 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei, dacă creanţa efectiv recuperată este de 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
        - 100.000.000 lei + 1% din suma efectiv recuperată peste 1 miliard lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1 miliard lei
    5.Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri3.000.000 lei
    6.Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)- 20.000.000 lei pentru debitor persoană fizică
        - 50.000.000 lei pentru debitor persoană juridică
    7.Procese-verbale de ofertă reală3.000.000 lei
    8.Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege1.000.000 lei
    9.Confiscări10% din valoarea realizată
    10.Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale1.000.000 lei
  -----------