HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 21 octombrie 2004privind introducerea restrictiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sambata, duminica şi de sărbătoare legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se introduce restrictia de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sambata şi duminica, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Restrictia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în zilele de sărbătoare legală în tot cursul anului între orele 6,00-22,00. (3) Pentru sectorul de drum naţional prevăzut la poziţia 1 din anexa nr. 1, restrictia prevăzută la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rutiere cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:- vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorca tractata de acesta;- zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, asa cum sunt prevăzute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. Acestea sunt: a) 1 şi 2 ianuarie; b) prima şi a doua zi de Pasti; c) 1 mai; d) 1 decembrie; e) prima şi a doua zi de Craciun;- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.  +  Articolul 3 (1) Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Circulaţia vehiculelor neinmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este interzisă în zilele de sambata, duminica şi de sărbătoare legală, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, asa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţionala, vehiculele deţinute de Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumita în continuare C.N.A.D.N.R., precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2, care nu se supun restrictiei de circulaţie, se pot efectua dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) incarcatura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin documente de însoţire a mărfii, în cazul persoanelor juridice; b) incarcatura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice române; c) marfa transportată ocupa cel puţin jumătate din capacitatea de încărcare a vehiculului; d) deţin foaia de parcurs şi, dacă este cazul, ordinul de intervenţie, semnate de conducătorul unităţii sau de persoana desemnată.  +  Articolul 5C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul C.N.A.D.N.R.; b) personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.777.  +  Anexa 1
                                     SECTOARELE
             de drumuri naţionale europene (E) restrictionate din punct
            de vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere cu masa totală
                maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decât
                cele destinate exclusiv transporturilor de persoane,
                  în zilele de sambata, duminica şi de sărbătoare
            legală**), precum şi perioadele şi intervalele orare supuse
                  restrictiei pentru zilele de sambata şi duminica
  Nr. crt. DN Traseul Perioada din an Intervalul orar
  1 DN 1* Bucureşti - Ploiesti 01 ianuarie - 31 decembrie 00:00 - 24:00
  2 DN 1 Ploiesti - Braşov 01 ianuarie - 31 decembrie 00:00 - 24:00
  3 DN 2 Centura Bucureşti - Urziceni (int. cu DN 2A) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  4 DN 2A Urziceni (int. cu DN 2) - Slobozia 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  5 DN 2A Slobozia - Hârşova - Constanta 15 iunie - 15 septembrie 06:00 - 22:00
  6 DN 39*** Constanta - Mangalia 15 iunie - 15 septembrie 06:00 - 22:00
  7 DN 5 Centura Bucureşti - Giurgiu 15 iunie - 15 septembrie 06:00 - 22:00
  8 A1 Centura Bucureşti - Pitesti (int. cu DN 65B) 15 iunie - 15 septembrie 07:00 - 22:00
  9 A2 Centura Bucureşti - Lehliu 15 iunie - 15 septembrie 07:00 - 22:00
  10 DN 1 Vestem (int. cu DN 7) - Sibiu - Sebes - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  11 DN 13 Braşov - Sighisoara - Tg. Mures (int. cu DN 15) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  12 DN 15 Turda (int. cu DN 1) - Tg. Mures (int. cu DN 13) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  13 DN 19A Supuru de Sus (int. cu DN 1F) - Satu Mare 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  14 DN 1F Cluj Napoca - Zalau - Supuru de Jos (int. cu DN 19A) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  15 DN 2 Urziceni (int. cu DN 2A - Buzau - Focsani- Bacau - Roman - Suceava 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  16 DN 21 Slobozia - Baraganul - Brăila (int. cu DN 2B) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  17 DN 24 Tişiţa (int. cu DN 2) - Tecuci - Barlad - Crasna (int. cu DN 24B) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  18 DN 24B Crasna (int. cu DN 24) - Husi 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  19 DN 28 Sabaoani (int. cu DN 2) - Tg. Frumos - Iaşi 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  20 DN 2B Brăila (int. cu DN 21) - Galaţi 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  21 DN 65 Pitesti (int. cu DN 65B) - Slatina - Craiova 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  22 DN 66 Tg. Jiu - Hateg - Simeria (int. cu DN 7) 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  23 DN 7 Pitesti (int. cu DN 65) - Rm. Valcea - Vestem (int. cu DN 1); 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  24 DN 7 Sebes (int. cu DN 1) - Deva - Arad 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  25 DN 79 Arad - Chisineu Cris - Oradea 15 iunie - 15 septembrie 08:00 - 20:00
  -------
      *) Se aplica vehiculelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 t
  în zilele de sambata, duminica şi de sărbătoare legală, pentru întreaga
  perioada a anului.
      **) Pentru zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului restrictia se
  va aplica între orele 6,00-22,00.
      ***) Se aplica în zilele de duminica în perioada 15 iunie-15 septembrie şi
  în zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului.
   +  Anexa 2 LISTAtransporturilor care nu se supun restrictiei decirculaţie, conform art. 4 alin. (2) din hotărâreA. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animala şi vegetala:I. Animale vii din toate speciile:1. bovine;2. porcine;3. ovine;4. cabaline, magari;5. iepuri;6. vanat;7. animale de menajerie;8. păsări, inclusiv pui de o zi;9. păsări exotice;10. colonii de albine;11. broaste, melci vii;12. fauna acvatica;13. animale de companie (caini, pisici, maimute).II. Carne şi preparate din carne:1. carne, indiferent de specie, inclusiv vanat, refrigerata şi congelata;2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămâna.III. Lapte şi produse lactate:1. lapte lichid;2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smantana şi altele);3. branzeturi;4. unt, margarina;5. inghetata.IV. Oua şi produse din oua:1. oua de consum;2. oua pentru incubaţie;3. produse din oua (melanj, maioneza).V. Peste şi produse din peste:1. peste refrigerat şi congelat;2. icre de peste;3. oua embrionate de peste;4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămâna;5. fructe de mare în stare proaspăta.VI. Pulpe de broasca, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele, în stare proaspătaVII. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticaVIII. Pâine şi produse de panificatie proaspeteIX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinarX. Material seminalXI. Produse vegetale perisabile:1. fructe şi legume proaspete;2. material săditor destinat plantarii (rasaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);3. flori tăiate;4. plante ornamentale în ghivece.B. Deplasarea vehiculelor care participa la intervenţii în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţionalC. Transporturi funerare.D. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamitati sau dezastre naturaleE. Transporturi poştaleF. Transporturi pentru distribuirea de carburanţiG. Transporturi de mărfuri sub temperatura controlată.--------