HOTĂRÂRE nr. 1.822 din 28 octombrie 2004privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 8 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (3) şi al art. 24 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, al art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţiştii în activitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează: a) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite sunt cele care implică existenţa unor factori de risc generaţi de specificul activităţii de poliţie, cu repercusiuni asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a poliţiştilor; b) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii speciale sunt cele care implică existenţa unor factori de risc ridicat, generaţi de specificul activităţii de poliţie, cu repercusiuni grave şi ireversibile asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a poliţiştilor; c) locurile de muncă şi activităţile cu alte condiţii sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii - acţiuni speciale de intervenţie în domeniul pirotehnic, acţiuni sub acoperire, infiltrări în organizaţii criminale, intervenţii speciale în cazuri de răpiri, negocieri în cazul luării de ostatici ori alte asemenea situaţii - şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecţie.  +  Articolul 2Poliţiştii în activitate care lucrează în condiţii deosebite şi speciale, stabilite pentru personalul civil în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condiţiile de muncă prevăzute pentru acesta, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuţii de inspecţie a muncii.  +  Articolul 3 (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a poliţiştilor în activitate în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (2) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se face cu documente de evidenţă personal specifice poliţiştilor sau cu adeverinţe eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor legale.  +  Articolul 4Perioada în care un poliţist care lucrează în locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situaţiilor respective.  +  Articolul 5 (1) Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, sunt stabilite potrivit următoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi efectele acestor noxe asupra stării de sănătate; b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau de risc; c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibraţii sau alte noxe profesionale; e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenţie foarte încordată şi multilaterală, concentrare intensă şi ritm de lucru intens; f) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de vătămare corporală; g) asocierea efectelor factorilor de risc menţionaţi. (2) Locurile de muncă şi activităţile specifice poliţiştilor, care dau dreptul la încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, sunt precizate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Stabilirea metodologiei de încadrare a locurilor de muncă şi activităţilor desfăşurate de poliţişti în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, procedura de nominalizare a personalului care îşi desfăşoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiţii, nominalizarea locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau a funcţiilor, precum şi evidenţa perioadelor de activitate în aceste condiţii se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuţii de inspecţie a muncii.---------- Notă *) Anexa se comunică Ministerului Administraţiei şi InternelorPRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.822.------------