HOTĂRÂRE nr. 1.802 din 28 octombrie 2004pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 5 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ceremonialurile funerare se organizează pentru personalul militar, pentru poliţişti şi personalul civil trimis în misiune în străinătate de instituţiile şi autorităţile publice din sistemul de apărare şi securitate naţională, decedaţi în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă, în timpul şi din cauza îndeplinirii misiunilor încredinţate sau în atentatele teroriste.  +  Articolul 3Autoritatea organizatoare a ceremonialurilor funerare este obligată să întreprindă toate măsurile pentru asigurarea solemnităţii şi reprezentativităţii la nivel naţional în condiţii de maximă securitate.  +  Articolul 4Fondurile necesare îndeplinirii prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetele alocate instituţiilor publice aparţinând sistemului de apărare şi securitate naţională organizatoare.  +  Articolul 5În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor publice implicate stabilesc prin acte normative specifice detaliile activităţilor prevăzute de metodologie şi prin ordin comun unităţile din subordine cu responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor militare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encuţescu,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistrul culturii şi cultelor,Răzvan Theodorescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.802.  +  Anexa METODOLOGIEprivind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilorfunerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate,decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sauîn atentate teroristeA. Activităţi ce se desfăşoară până la sosirea decedaţilor în ţară:1. anunţarea conducătorilor instituţiilor sau ai autorităţilor publice, după caz;2. anunţarea rudelor şi asigurarea transportului acestora la punctul de trecere a frontierei de stat.B. Activităţi ce se desfăşoară pe timpul ceremonialului la punctul de trecere a frontierei de stat:1. primirea reprezentanţilor instituţiilor sau autorităţilor publice, membrilor de familie ai celor decedaţi, reprezentanţilor cultelor religioase, ai mass-media; organizarea gărzii de onoare; constituirea gărzilor de veghe formate din 6-8 militari sau poliţişti, după caz, pentru fiecare decedat;2. scoaterea sicrielor din mijlocul de transport cu care acestea au fost aduse, în ordinea descrescândă a gradelor sau funcţiilor;3. prezentarea onorurilor de către garda de onoare.C. Deplasarea cortegiului funerar la locul de depunere a sicrielor şi activităţile ce se desfăşoară:1. transportul cu escortă într-un vehicul mortuar la locul de depunere, astfel: pentru municipiul Bucureşti, la Biserica Ortodoxă din str. Mănăstirea Caşin; pentru celelalte localităţi, la lăcaşurile de cult stabilite de ierarhul locului; în cazul credincioşilor aparţinând altor culte religioase, la lăcaşurile de cult stabilite de conducătorul cultului de care aparţinea decedatul;2. depunerea sicriului în prezenţa publicului şi a înalţilor reprezentanţi ai autorităţilor publice, participanţi la ceremonialul funerar: a) instituirea gărzii permanente, câte una pentru fiecare sicriu, formată din 4 militari ori poliţişti, după caz, condusă de un subofiţer sau de un agent de poliţie aparţinând aceleiaşi categorii de forţe din care a făcut parte persoana decedată; b) constituirea dispozitivului pentru oficierea ceremonialului funerar;3. oficierea slujbei religioase de către cea mai înaltă autoritate religioasă;4. omagiul adus de personalităţile statului;5. pelerinajul şi omagiul cetăţenilor;6. ieşirea din biserică/din lăcaşul de cult;7. prezentarea onorului de către garda de onoare;8. deplasarea către locurile de înhumare sau localităţile de reşedinţă cu mijloace puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, de instituţia sau de autoritatea publică organizatoare.D. Activităţi conexe:1. declararea zilei în care are loc procesiunea religioasă ca zi de doliu naţional;2. organizarea sectorului mass-media în locurile de desfăşurare a ceremonialurilor funerare;3. asigurarea unor facilităţi privind circulaţia cu mijloace de transport în comun a cetăţenilor, pentru participarea la ceremonialurile organizate;4. asigurarea măsurilor specifice de ordine publică;5. acordarea de asistenţă psihologică membrilor de familie şi rudelor celor decedaţi;6. asigurarea de către instituţia sau autoritatea publică organizatoare, pentru rudele până la gradul 2 inclusiv, a transportului din şi spre localităţile de reşedinţă, cazarea şi masa gratuite pe perioada desfăşurării ceremonialului._______________