ORDIN nr. 1.461 din 29 septembrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi a instrucţiunilor de aplicare a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 5 noiembrie 2004    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, vor fi aplicate experimental în trimestrul I al anului 2005, în paralel cu reglementările existente, de către instituţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării experimentale şi a propunerilor efectuate de alte instituţii publice, reglementările prevăzute la art. 1 vor face obiectul unor eventuale completări, vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se vor aplica de instituţiile publice începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexei nr. 1, care va fi comunicată instituţiilor implicate în acţiunea de experimentare şi va fi publicată pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) pentru propuneri şi observaţii.  +  Articolul 5Direcţia generală a contabilităţii publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 septembrie 2004.Nr. 1.461.  +  Anexa 2 LISTAinstituţiilor publice care urmează să apliceexperimental, în cursul trimestrului I al anului 2005,Normele metodologice privind organizarea şiconducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţiilepublice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ:- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea2. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE:- Unitatea Militară 02544 Bucureşti- Unitatea Militară 02550 Bucureşti- Unitatea Militară 02490 Bucureşti- Unitatea Militară 01835 Bucureşti- Unitatea Militară 02150 Bucureşti- Unitatea Militară 02574 Bucureşti- Unitatea Militară 02030 Bucureşti3. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR4. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII5. SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE6. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT- activitatea proprie- Unitatea Teritorială nr. 3507. MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE- activitatea proprie- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti8. CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE:- Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa;- Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara;- Casa Judeţeană de Pensii Vaslui.9. MINISTERUL JUSTIŢIEI- Administraţia Naţională a Penitenciarelor10. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI11. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI12. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU---------