LEGE nr. 423 din 25 octombrie 2004privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 28 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia aderă la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,MARIN DINUBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 423.ACORD 06/03/1997