LEGE nr. 430 din 25 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 28 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 24 iunie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Sumele disponibilizate conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, în vederea atingerii parametrilor optimi pentru reducerea costurilor de producție, astfel încât să fie posibilă eliminarea treptată a subvențiilor pentru energia termică livrată populației.2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi acordate cu prioritate operatorilor care investesc în utilizarea surselor regenerabile de energie și sisteme de cogenerare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 octombrie 2004.Nr. 430.-----