LEGE nr. 422 din 25 octombrie 2004privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 28 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, se completează după cum urmează:- După articolul 8 se introduce articolul 9 cu următorul cuprins:"Art. 9. - Anexa la prezenta lege poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 422._______________