RECTIFICARE nr. 1.693 din 14 octombrie 2004la Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004    La Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 3 alin. (2) lit. d), în loc de: "d) 6 posturi pentru judeţele cu o populaţie sub 50.000 de locuitori." se va citi: "d) 6 posturi pentru judeţele cu o populaţie sub 500.000 de locuitori."----------